Back-Up beleid

Het maken van regelmatige back-ups is van cruciaal belang om gegevensverlies te voorkomen, omdat het helpt om je waardevolle informatie te beschermen tegen gebeurtenissen zoals hardwarefouten, malware-aanvallen, per ongeluk verwijderen van bestanden of zelfs natuurrampen. Het type back-upstrategie dat je kiest, hangt af van je behoeften, budget en de hoeveelheid gegevens die je wilt beschermen.

Waarom je altijd back-ups moet maken.

Een goede back-up is van groot belang. Dat ene document waar vele uren werk in gestoken is kan met enkele minuten weer uit de back-up gehaald worden. PSS biedt diverse soorten back-ups aan, de meest eenvoudige back-up kan binnen 1 werkdag worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld het backuppen van uw volledige Microsoft 365 omgeving. Deze investering heeft u vaak al terug bij het terughalen van één enkel document.

Soorten back-ups

Volledige Back-up: Hierbij worden alle gegevens en bestanden in één keer gekopieerd naar een opslagmedium. Hoewel dit zorgt voor een volledige hersteloptie, kan het tijdrovend zijn en veel opslagruimte innemen.

Incrementele Back-up: Deze methode kopieert alleen de wijzigingen die sinds de laatste back-up zijn aangebracht. Dit bespaart opslagruimte en tijd bij het maken van back-ups, maar vereist bij het herstellen van gegevens de reconstructie van verschillende back-upversies.

Differentiële Back-up: Bij deze methode worden alleen de gegevens gekopieerd die sinds de laatste volledige back-up zijn gewijzigd. Dit vergemakkelijkt het herstelproces, omdat je alleen de laatste volledige back-up en de meest recente differentiële back-up nodig hebt.

No items found.

Back-up methodes

Er zijn 2 methodes, een lokale back-up of een cloud back-up.

Lokaal: Back-ups worden opgeslagen op een fysiek medium in de buurt, zoals externe harde schijven, USB-sticks of netwerkopslagapparaten. Deze methode biedt snelle toegang tot gegevens, maar kan risico lopen bij diefstal, brand of andere lokale incidenten.
Cloud: Back-ups worden opgeslagen op externe servers via cloudopslagdiensten. Dit biedt schaalbaarheid, toegankelijkheid vanaf elke locatie en bescherming tegen lokale incidenten.

Beide soorten back-up kan PSS voor u inregelen en beheren. Wij testen back-ups regelmatig om er zeker van te zijn dat de back-up goed functioneert en ingezet kan worden bij gegevensverlies. Wij maken gebruik van back-upsoftware om het proces te automatiseren en menselijke fouten te minimaliseren.

Back-ups zijn een essentieel onderdeel van gegevensbeheer en beveiliging. Ze dienen als een verzekering tegen dataverlies en bieden gemoedsrust voor bedrijven en organisaties. Door een goed doordachte back-upstrategie te implementeren, kun je de integriteit en beschikbaarheid van je gegevens waarborgen, ongeacht de uitdagingen die zich kunnen voordoen.

Retentietijd

De retentietijd van een back-up verwijst naar de periode gedurende welke de gemaakte back-up kopieën worden bewaard voordat ze automatisch worden verwijderd om plaats te maken voor nieuwe back-ups. Het is een belangrijk onderdeel van een back-up strategie en heeft invloed op het herstelvermogen in geval van gegevensverlies of andere incidenten.

De retentietijd is van belang om ervoor te zorgen dat je teruggaat naar een back-up van een bepaald tijdstip als er dataverlies of een storing optreedt. De retentietijd wordt vaak bepaald op basis van bedrijfsbehoeften, wettelijke vereisten en het type gegevens dat wordt bewaard. Hier zijn enkele overwegingen:

1. Bedrijfsbehoeften: Hoe vaak wil je gegevens kunnen herstellen? Hoe ver terug in de tijd moet je kunnen gaan om aan je operationele en rapportagebehoeften te voldoen?
2. Compliance: Als je te maken hebt met wet- en regelgeving die bepaalt hoe lang gegevens moeten worden bewaard, moet je retentiebeleid daaraan voldoen.
3. Gegevenskritikaliteit: Belangrijke gegevens kunnen een langere retentietijd rechtvaardigen om ervoor te zorgen dat ze lang beschikbaar blijven voor herstel.
4.Opslagkosten: Het verlengen van de retentietijd kan extra opslag vereisen. Je moet balanceren tussen het bewaren van historische gegevens en de kosten voor opslag.

Een retentiebeleid kan verschillende retentieperiodes voor verschillende soorten gegevens hebben. Je kunt bijvoorbeeld kortere retentietijden hebben voor operationele gegevens en langere retentietijden voor financiële of juridische gegevens.

Veelgestelde vragen over deze dienst.

Wat is een back-up?

Een back-up is een kopie van digitale gegevens, zoals bestanden, documenten, foto's, video's en meer, die wordt gemaakt om ervoor te zorgen dat deze gegevens veilig worden bewaard en kunnen worden hersteld in geval van dataverlies, hardwarestoringen, of andere onverwachte gebeurtenissen.

Hoe werkt een back-up?

Je kiest welke gegevens je wilt back-uppen. Dit kan variëren van volledige systeemkopieën tot specifieke bestanden of mappen. Er zijn verschillende methoden om back-ups te maken, zoals volledige back-ups, differentiële back-ups en incrementele back-ups. Deze bepalen welke gegevens worden gekopieerd en hoe vaak de back-ups worden uitgevoerd. De gekopieerde gegevens worden opgeslagen op een ander opslagmedium dan het oorspronkelijke. Dit kan een externe harde schijf, netwerkopslag, cloudopslag of andere fysieke of digitale opslagopties zijn. De geselecteerde gegevens worden gekopieerd van het bronmedium naar het opslagmedium. Dit kan handmatig worden uitgevoerd of worden geautomatiseerd met behulp van software. In het geval van dataverlies of systeemstoringen, kunnen de gekopieerde gegevens van de back-up worden hersteld naar het oorspronkelijke systeem of naar een nieuw systeem.

Waarom is een back-up belangrijk?

Back-ups zijn van essentieel belang om de continuïteit van gegevens en bedrijfsprocessen te waarborgen. Gegevensverlies kan optreden om verschillende redenen, zoals hardwarefalen, per ongeluk verwijderen van bestanden, computervirussen, diefstal of menselijke fouten. Zonder een betrouwbare back-upstrategie kunnen deze gebeurtenissen leiden tot kostbaar dataverlies en verlies van productiviteit.

Wat is een gebruikelijke retentie tijd?

Meest voorkomend is 7 of 10 jaar.

Is jouw vraag nog niet beantwoord?

Neem dan contact op.